•  

 • Gradimo obnovljivo!
 • Gradimo za kakovost bivanja!
 • Gradimo trajnostno!

Seminar Trajnostna gradnja – priložnost in izziv za gradbeništvo

Napisal/a irena | . | DGNB Izobraževanja, Dogodki in izobraževanja

26. novembra 2012 bo v prostorih podjetja SIST na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani potekal seminar, naslovljen Trajnostna gradnja – priložnost in izziv za gradbeništvo. Slušateljem bodo organizatorji predstavili trajnostno gradnjo z vidika evropske in slovenske zakonodaje (Uredba o gradbenih proizvodih), osnovne standarde s področja trajnostne gradnje ter primere iz prakse. Kot predavatelji bodo sodelovali predstavniki zakonodaje, standardizacije in certifikacijskih organov.

Odprta je javna obravnava osnutka Zakona o gradbenih proizvodih

Napisal/a irena | . | Novice, Zakonodaja

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je pravkar v poteku javna obravnava osnutka Zakona o gradbenih proizvodih. Pripombe na osnutek Zakona se zbirajo do 8. novembra 2012, zato pozivamo vse člane, da nam čim prej oziroma najkasneje do 7. novembra 2012 posredujejo svoje pripombe, komentarje, predloge na e – naslov info@gbc-slovenia.si, da pripravimo usklajene pripombe na področni zakon.

In kakšne spremembe bi naj uveljavil nov zakon? Z novim zakonom se razveljavlja obstoječi Zakon o gradbenih proizvodih iz leta 2000 ter prinaša uskladitev slovenske zakonodaje z zahtevami Uredbe 305/2011/EU in ki ureja več področij, ki jih morajo države članice urediti na nacionalnem nivoju. Poleg tega zakon ureja še tako imenovani nacionalni del, ki zajema določitev zahtev za gradbene proizvode, za katere ni harmoniziranih (evropskih) tehničnih specifikacij. Besedilo osnutka zakona najdete na tem spletnem naslovu.

Izobraževalni seminar o zelenem javnem naročanju

Napisal/a gbc | . | Dogodki, Dogodki in izobraževanja

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia bo svoje prvo letošnje izobraževanje posvetilo, avgusta meseca sprejeti, Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, natančneje njenemu delu, ki se nanaša na projektiranje, gradnjo ter redno in investicijsko vzdrževanje stavb. Seminar pod naslovom “Zahteve in pravila Uredbe o Zelenem javnem naročanju (Priloga 7)” bo 8. novembra 2012 v hotelu Mons v Ljubljani. Na celodnevnem seminarju bodo udeležencem predstavljeni: Nadaljuj z branjem

Uspešno mrežno srečanje GBC-jev iz jugovzhodne Evrope v Ljubljani

Napisal/a gbc | . | Iz tujine, Novice

jubljana, 20. septembra; Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia, je 20. septembra v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor v Ljubljani izvedlo izjemno uspešno mrežno srečanje GBC-jev iz jugovzhodnega dela Evrope, ki so se ga udeležili predstavniki združenj za trajnostno gradnjo iz Hrvaške in Črne gore ter pobudniki podobnih gibanj iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Na srečanju so imeli priložnost prisluhniti predavanjema o certifikatnem sistemu DGNB, ki ga je podal direktor za strateško komuniciranje DGNB iz Nemčije, dr. Frank Heinlein, ter predstavitvi projekta Open House, katerega cilj je podobne prakse poenotiti za uporabo v celotnem prostoru Evropske Unije, v izvedbi članice projektne skupine iz Slovenije dr. Marjane Šijanec Zavrl. Nadaljuj z branjem

Dokončno sprejet tudi sporni 7. člen Uredbe o zelenem javnem naročanju

Napisal/a gbc | . | Uporabno, Zakonodaja

Vlada RS je na svoji seji dne 23. avgusta 2012 sprejela oz. potrdila besedilo spornega 7. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju, s katerim se spreminjajo okoljske zahteve za projektiranje, gradnjo ter redno in investicijsko vzdrževanje stavb in okoljske zahteve za avtobuse, težka tovorna vozila in storitve avtobusnega prevoza. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/12, z veljavnostjo od 25. 8. 2012. Nadaljuj z branjem

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  


 •  

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: