•  

 • Gradimo obnovljivo!
 • Gradimo za kakovost bivanja!
 • Gradimo trajnostno!

ISO 14001: 2004 za podjetje JUB

Napisal/a gbc | . | Iz Slovenije, Novice

Okoljski standard ISO 14001 so v družbi JUB pridobili leta 2001. Pridobljeni standard je bistveno pripomogel k dvigu ekološke zavesti pri vseh zaposlenih vključno z najvišjim vodstvom. V družbi tudi sicer nenehno skrbijo za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Tako vsako leto v okoljske programe vključujejo v letne in razvojne plane. Zakonodajne zahteve izpolnjujejo v celoti in stremijo k njihovemu nenehnemu izboljševanju. V družbi se tudi trudijo, da kot posamezniki prispevajo k varovanju okolja.

JUB izvaja program odgovornega ravnanja (POR)

Napisal/a gbc | . | Iz združenja, Novice

Program odgovornega ravnanja je mednarodna prostovoljna pobuda, razvita in sprejeta s strani združenj kemijske industrije s ciljem izboljšanja učinkov, ki se tičejo zdravja zaposlenih, varstva pri delu in vplivov na okolje ter vključevanje lokalnih skupnosti in njihove percepcije industrije. V okviru odgovornega ravnanja so v podjetju JUB, ki omenjeni program izvaja že od leta 1999, povečali skrb za zdravje, varnost in okolje, dodatno motivirali zaposlene za nenehno izboljševanje in izboljšali komunikacijo znotraj in izven kemijske industrije.

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  


 •  

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: