•  

 • Gradimo obnovljivo!
 • Gradimo za kakovost bivanja!
 • Gradimo trajnostno!

Uspešno izveden seminar »Zahteve in pravila Uredbe o Zelenem javnem naročanju (Priloga 7)«

Napisal/a gbc | . | Iz Slovenije, Novice

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo je 8. novembra v hotelu Mons v Ljubljani izvedlo seminar »Zahteve in pravila Uredbe o Zelenem javnem naročanju (Priloga 7)«, katerega se je udeležilo preko 60 udeležencev iz zelo širokega kroga podjetij in inštitucij, od proizvajalcev gradbenih materialov do javnih podjetij, občin, gradbenih podjetij, samostojnih projektantov do projektantov iz večjih inženirskih podjetij ali inženiringov.

Na seminarju so predavatelji, katerih večina je tudi aktivno sodelovala pri snovanju Uredbe, udeležencem predstavili in razložili vse sestavne dele uredbe, v nadaljevanju pa bomo v združenju naredili tudi priročno navodilo, kako naj prijavitelji postopajo pri prijavah na javna naročila, razpisana pod pogoji Uredbe. Nadaljuj z branjem

Mednarodno poročilo WorldGBC o poslovnih primerih trajnostnih stavb

Napisal/a irena | . | Iz tujine, Novice

V začetku naslednjega leta bo svetovno združenje za trajnostno gradnjo WorldGBC objavilo mednarodno poročilo o poslovnem modelu za trajnostno gradnjo. Namen tega poročila je, da bi bilo po kar najbolj uporabno za člane združenja ter da bi istočasno prikazalo izstopajoče primere projektov članov GBC-jev. Zato je na vse GBC-je naslovilo poziv, da zberejo najboljše poslovne primere trajnostnih stavb, da bi prikazali prednosti le-teh za globalno industrijo. Nadaljuj z branjem

Certificiranje trajnostnih nepremičnin: pilotna faza DGNB – sodelovanje brez prijavne takse

Napisal/a irena | . | Iz tujine, Novice

31. oktober 2012; DGNB – Nemško združenje za trajnostno gradnjo, ponuja v posebni ponudbi za sodelovanje v pilotni fazi za “Obstoječe pisarniške in upravne stavbe – BBV 2013” BREZPLAČNO prijavo v sistem certificiranja in sicer za vse projekte, prijavljene do 30. novembra 2012. Nov uporabniški profil za stavbe tipa “Obstoječe pisarniške in upravne stavbe – BBV 2013” je DGNB – Nemško združenje za trajnostno gradnjo, predstavilo na sejmu Expo Real 2012 v Münchnu. Za stroko je ključna prednost nove različice hitrejša in učinkovitejša izvedba certificiranja. Kar nekaj dosedanjih kriterijev je v celoti umaknjenih, vrednotenje v tem profilu pa po novem temelji na poenostavljenem načinu pridobivanja realnih podatkov uporabe in prav tako poenostavljenem procesu dokazovanja. Nadaljuj z branjem

Seminar Trajnostna gradnja – priložnost in izziv za gradbeništvo

Napisal/a irena | . | DGNB Izobraževanja, Dogodki in izobraževanja

26. novembra 2012 bo v prostorih podjetja SIST na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani potekal seminar, naslovljen Trajnostna gradnja – priložnost in izziv za gradbeništvo. Slušateljem bodo organizatorji predstavili trajnostno gradnjo z vidika evropske in slovenske zakonodaje (Uredba o gradbenih proizvodih), osnovne standarde s področja trajnostne gradnje ter primere iz prakse. Kot predavatelji bodo sodelovali predstavniki zakonodaje, standardizacije in certifikacijskih organov.

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  


 •  

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član:

Translate »