Nagovor predsednika

Predsednik slovenskega združenja za sonaravno gradnjo

Podnebne spremembe, omejeni naravni viri, finančna kriza – zaradi večplastnosti izzivov mora družba danes prevzeti odgovornost za nastalo situacijo, ne pa jo prelagati na bodoče generacije. To vzpostavlja trajnostnost kot prevladujočo temo današnjega časa. Le-ta pa je lahko dosežena le ob enakovrednem upoštevanju ekoloških, ekonomskih in družbeno-socialnih vrednot.

Gradbeništvo in trg nepremičnin lahko k temu bistveno prispevata. Približno tretjino primarne energije se porabi za stavbe. Podobno velja za izpuste CO2 in odpadke. Trajnostna gradnja teži k zmanjšanju teh negativnih vplivov, hkrati pa gradi na prihodnjem razvoju področja. Skrbi za družbeno korist ter podpira gospodarstvo.“

Stojan Habjanič, predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo

 

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: