GBC Slovenia


Warning: printf(): Too few arguments in /home/gbcslo17/public_html/wp-content/themes/jurcek/layouts/page.php on line 14

Vizija

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia želi s svojimi prizadevanji in delom prispevati k razvoju na področjih trajnostne gradnje, trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin. S ciljem povečanja kakovosti bivanjskih, poslovnih in delovnih prostorov vzpostavlja na celotnem slovenskem trgu podnožje za interdisciplinarno komunikacijo med vsemi, ki sodelujejo v gradnji objektov, med industrijo, razvojem, izobraževanjem, projektanti, investitorji in upravljavci objektov oz. nepremičnin.

V svojih vrstah združuje:
  • arhitekte in projektante,
  • proizvajalce gradbenih materialov,
  • proizvajalce tehnične opreme ter ponudnike storitev za objekte,
  • gradbena podjetja,
  • izobraževalne in raziskovalne institucije (univerze, fakultete, raziskovalne inštitucije, …),
  • investitorje in lastnike nepremičnin (turizem, trgovina, ministrstva, javna uprava …),
  • upravljavce nepremičnin,
  • finančne inštitucije (banke, zavarovalnice)
  • ter vse druge, ki s svojim delom in izdelki posegajo na področje zelenih gradenj ter družbeno odgovornega odnosa do naravnega okolja.

Poslanstvo

Poslanstvo Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia – je iskanje ter nakazovanje poti in rešitev za vzpodbujanje in nastajanje objektov in stavb, urejenih v skladu s kriteriji trajnostnega razvoja. To vključuje tako načrtovanje stavb kot tudi njihovo gradnjo in uporabo. Slovensko združenje za trajnostno gradnjo se razume kot osrednja organizacija v Sloveniji, ki vzpodbuja in omogoča izmenjavo znanj med strokovnjaki ter skrbi za izobraževanje in seznanjanje širše javnosti o tem, v prihodnost usmerjenem področjem gradbeništva. Cilj Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo je tudi vzpostavitev sistema vrednotenja in certificiranja objektov v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi in kriteriji trajnostne gradnje.

Združenje si prizadeva za vzpostavljanje dialoga med raziskovalno – izobraževalno in aplikativno sfero. Prenos znanja in komunikacija med vsemi dejavniki interdisciplinarnega procesa nastajanja stavb in ostale grajene infrastrukture sta ključna pri doseganju visokih ciljev trajnostne gradnje. Povezovanje gradbeništva in vseh z gradnjo objektov povezanih industrij je ključno za razvoj dejavnosti, ki predstavlja pomemben element gospodarskega razvoja, saj je nezanemarljiv delež premoženja države naložen prav v stavbah in ostali grajeni infrastrukturi.

Cilj trajnostne gradnje je, gledano v zelo široki perspektivi, kakovost. Trajnostni objekti so gospodarni (ekonomsko učinkoviti), okolju prijazni in zelo obzirni do rabe virov. Za svoje uporabnike so udobni in zdravi ter se optimalno vključujejo v socialno-kulturno okolje. Trajnostne stavbe poleg tega dolgoročno ohranjajo svojo visoko vrednost za investitorje, lastnike in uporabnike.

Ta dolgoročna vrednost in korist je za vse vključene velikega pomena, saj se bodo okviri gradnje objektov v prihodnosti bistveno spremenili. Velik delež energetskih virov se v Sloveniji porabi ravno za objekte in v objektih; podobno pa velja tudi za izpuste toplogrednih plinov. Povzročanje odpadkov, ipd. bodo v kontekstu globalne zaščite podnebja ter izpolnjevanju podnebnih ciljev in zmanjšanja zalog energentov v prihodnosti močno podvrženo normativnim omejitvam.

Pred tem ozadjem je cilj trajnostne gradnje višja kakovost in ohranjanje vrednosti objektov, hkrati pa se tako preventivno skrbi za nadaljnji razvoj. Predvsem pa se tako razbremenjuje okolje, skrbi za družbeno korist in vzpodbuja razvoj v gospodarstvu.

Statut

2017 – statut GBC SLO > Preberi statut društva 2017.

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
t: + 386 (0) 41 716 845

GBC Slovenia je član:

Translate »