Trajnostna gradnja


Warning: printf(): Too few arguments in /home/gbcslo17/public_html/wp-content/themes/jurcek/layouts/page.php on line 14
Ni komentarjev

Trajnostna gradnja kot dejavnik gradbeništva

Trajnostna gradnja v prvi vrsti pomeni pravilno izbiro materialov in izvedbo. Pri tem sta najpomembnejša dva vidika:

Življenjska doba objekta, na katero najbolj vplivajo izbira materialov, izvedba in vzdrževanje. Trajnostni vidik uvaja v gradbeništvo materiale, ki zgornjim kriterijem kar najbolj ustrezajo;

Prilagodljivost; ta se kaže v zmožnosti zadovoljiti različne potrebe uporabnikov.

Socialna in ekonomska perspektiva trajnostne gradnje

Ta perspektiva trajnostne gradnje v ospredje postavlja naslednje vidike:

Obvladljivost direktnih stroškov bivanja;

Obvladljivost indirektnih stroškov bivanja;

Dostopnost stanovanj rizičnim skupinam (starejši, socialno ogroženi, …);

Psihološka in socialna funkcija stanovanj;

Kriteriji širitve območij, primernih za bivanje.

Trajnostna gradnja in energetska ter ekološka učinkovitost

V želji po izboljšanju kakovosti življenja ter po učinkoviti rabi naravnih virov tudi na področju gradnje objektov potrebujemo:

Energetsko sanacijo obstoječih stavb;

Trajnostne kriterije za novogradnje;

Racionalno rabo naravnih, neobnovljivih virov;

Uvajanje in rabo obnovljivih virov energije;

Učinkovito rabo zemljišč;

Učinkovito rabo energije;

Izbiro gradbenih materialov po kriterijih »vgrajene energije« (energije, porabljene za njihov nastanek in uporabo), obnovljivosti ter stroškov uničenja ali reciklaže;

Mejne ravni porabe vode, kot tudi nadzor nad njeno kakovostjo;

Doseganje večjega udobja bivanja z manj vlaganji, zlasti po poti tehnoloških inovacij in inovacij v storitvenih dejavnostih.

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
t: + 386 (0) 41 716 845

GBC Slovenia je član:

Translate »