Energetska učinkovitost


Warning: printf(): Too few arguments in /home/gbcslo17/public_html/wp-content/themes/jurcek/layouts/page.php on line 14
Ni komentarjev

Zakaj energetska učinkovitost

Vprašanje energetske učinkovitosti danes ni več svobodna izbira posameznika ali družbe. Je enostavno nujna zaveza za vse. Zaradi vse dražjih energentov na eni strani ter zaradi pretiranega onesnaževanja, povezanega zlasti z ogrevanjem in hlajenjem objektov, na drugi strani, so tako svetovni kot tudi evropski politiki sprejeli določene obveze glede zmanjšanja porabe energije in emisij ter uvajanja obnovljivih virov energije.

Kako do energetske učinkovitosti

Če se danes novograditelji v precejšnji meri že zavedajo zahtev trajnostne gradnje, pa je treba vedeti, da je, posebno z vidika porabe energije in vzporedno s tem onesnaževanja okolja, situacija pri obstoječih objektih mnogo slabša. Dejstvo, da v Sloveniji skoraj 40 odstotkov energije porabijo stavbe, je povezano z njihovo nekakovostno gradnjo in mnogo nižjimi standardi gradnje v preteklosti. Zato je eden prvih korakov pri doseganju trajnostnih stavb prav izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Po podatkih raziskovalnih institucij je v Sloveniji kar okrog 80 odstotkov obstoječega stavbnega fonda potrebnega energetske obnove.

Vloga Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo pri vzpodbujanju energetske učinkovitosti

Vzpodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost je prav tako ena od ena od dejavnosti Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia. Definiranje tehničnih zahtev, povezovanje deležnikov, promocija energetske učinkovitosti ter zagotavljanje financiranja so tiste dejavnosti, ki jih v prvi vrsti zagotavlja združenje.

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
t: + 386 (0) 41 716 845

GBC Slovenia je član:

Translate »