Dejavnosti


Warning: printf(): Too few arguments in /home/gbcslo17/public_html/wp-content/themes/jurcek/layouts/page.php on line 14

Za zagotovitev dolgoročne trajnostne gradnje Slovensko združenje za trajnostno gradnjo deluje na številnih področjih, kot so:

izobraževanje: organiziramo izobraževanja in predavanja s področja trajnostne gradnje in pri tem sodelujemo s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki,

vzpostavljanje strokovnih kriterijev: sodelujemo pri vzpostaljanju strokovnih kriterijev za trajnostne gradbene materiale in trajnostno gradnjo nasploh,

vzpostavljanje podatkovnih baz: vzpostavljamo baze trajnostnih materialov in pri tem sodelujemo s tujimi dobavitelji baz,

izmenjava dobrih praks: zagotavljamo predstavitve in izmenjavo dobrih praks, tako na področju Slovenije kot tudi mednarodno,

sistematično sledenje in zbiranje novih znanj s področja trajnostne gradnje: s prenosom znanj omogočamo hitrejši napredek tudi našim članom,

sistematično sledenje aktualni zakonodaji: zbiramo aktualno in ažuriramo obstoječo zakonodajo, vezano na gradnjo, nepremičnine, prenove, financiranje in drugo.

komuniciranje z zainteresiranimi deležniki: svoje strokovne argumente predstavljamo različnim ciljnim skupinam in s tem skušamo usmerjati njihove dejavnosti v smeri trajnostne gradnje.

izmenjava mnenj ob vladnih pobudah: smo aktivni sogovorniki vladnim in zakonodajnim organom pri sprejemanju regulative s tega področja.

mreženje: preko organizacije srečanj v okviru nacionalnega združenja, kot tudi na mednarodni ravni omogočamo vzpostavitev koristnih poslovnih navezav članom,

certificiranje: tako gradbeni materiali kot stavbe bodo v kratkem postali prepoznavni po pridobljenih okoljskih certifikatih, ki jih bo mogoče pridobiti preko GBC Slovenija.

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
t: + 386 (0) 41 716 845

GBC Slovenia je član:

Translate »