EBRD in Pobuda za zeleno gospodarsko tranzicijo GET

Napisal/a admin | . | Iz tujine, Novice, O trajnostni gradnji, Trajnostno financiranje in upravljanje Ni komentarjev

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je eden največjih svetovnih investitorjev v zeleno gradnjo. Pobuda za zeleno gospodarsko tranzicijo (GET) je omogočila več kot 15 milijard EUR naložb v projekte zelenih stavb in združuje edinstveno kombinacijo finančne podpore s politično in tehnično podporo, ki bo pripomogla k rasti trga.

Regionalna mreža Sveta Evrope Svetovne zelene stavbe in EBRD sta leta 2016 podpisali Memorandum o soglasju v podporo razvoju trajnostnega trga stavb v državah skupnega delovanja. V okviru svetovnega tedna zelene gradnje 2017 je EBRD objavila dve novi publikaciji, ki povzema finančno, politično in tehnično podporo, ki jo ponuja pobuda GET.
PREBERITE VEČ:
INVESTICIJE V ZELENO GRADNJO
INOVATIVNO FINANCIRANJE ZELENIH STAVB
INVESTICIJSKA DEJSTVA ZELENE GRADNJE – BOLNIŠNICE
INVESTICIJSKA DEJSTVA ZELENE GRADNJE – JAVNE STAVBE

Koalicija 300 podjetij poziva “Evropa mora zmanjšati emisije od stavb” – kako GBC-ji pomagajo vladam razviti ambiciozne akcijske načrte za prenovo

Napisal/a admin | . | Build upon, Medijske objave, Novice, Projekti

Če želimo izpolniti ambicije pariškega sporazuma, mora za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz obstoječih stavb Evropa voditi svet, je danes pozvala koalicija več kot 300 podjetij in organizacij iz vse celine.
Koalicija – ki vključuje tako mesta, javne organe, razvijalce nepremičnin, proizvajalce in ponudnike energetskih storitev, kot tudi trgovinska združenja, nevladne organizacije in univerze – je podprla potrebo po ambicioznih “nacionalnih strategijah prenove”, ki določajo jasne cilje, mejnike in ukrepe za preobrazbo obstoječih stavb.
Poseg je spodbudila bližina roka za države članice EU, da objavijo posodobljene strategije za prenovo svojih stavb, ki predstavljajo okoli 36 odstotkov vseh evropskih emisij toplogrednih plinov, ter se kot politični odločevalci spoprimejo s prihodnostjo energetske zakonodaje EU za gradbeni sektor.
Ta val podpore bolj ambicioznim evropskim politikam prenovo sledi sklenitvi projekta BUILD UPON, iz sredstev EU Obzorje 2020 financiranega projekta, v katerem je 13 združenj za trajnostno gradnjo – GBC-jev – v Evropi odigralo vodilno vlogo pri podpori nacionalnim vladam za oblikovanje močnih in trdnih strategij, ki bodo v svojih državah uvidele sprostiti potencial prihrankov porabe energije v svojih stavbah.
Njihova priporočila so danes izšla v seriji publikacij Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo (WorldGBC), usklajevalne organizacije v ozadju projekta BUILD UPON, ki je prejel pohvale številnih ministrstev, mest in drugih javnih organov iz vse Evrope za svoj velik vpliv na politike prenove. Publikacije izpostavljajo ukrepe za to, kako lahko njihove države zagotavijo raven ambicij, potrebno da bi obstoječe stavbe ustrezale zavezam Pariškega sporazuma (glej pojasnila urednikom spodaj), ter ki jih je 13 GBC-jev razvilo ob pomoči obsežnega sodelovanega procesa, ki je v 100 dogodkov po vsej Evropi vključil skoraj 2000 ključnih organizacij.
James Drinkwater, evropski regionalni direktor WorldGBC, je dejal: »Evropa je z odločevalci, ki se ne želijo zavezati k jasni viziji za enega izmed najbolj perečih evropskih podnebnih izzivov – svojih stavb, v smislu svoje energijske politike na razpotju, A naš poseg je dokaz, da se veliko število podjetij in organizacij zavzema za ambiciozne načrte za prenovo stavb.«
»Naši GBC-ji v Evropi so s pomočjo svojim nacionalnim vladamj, da razvijejo močne akcijske načrte za preoblikovanje stavb v Evropi, prevzeli nase to breme«
Strokovnjaki so opozorili, da je potrebna bistveno močnejša politika prenove stavb, če želi Evropa sprostili razcvet novozaposlitev v gradbeništvu, izboljšati kakovost življenja državljanov – še posebej tistih z nizkimi dohodki, ki so jih stroški energije najbolj prizadeli – in izpolniti svoje podnebne zadolžitve v okviru Pariškega sporazuma.

A Global Guide for Energy Managers Issued

Napisal/a admin | . | Poročila, Uporabno

Although they may not be the most exciting part of your job as an energy manager, energy efficiency laws, policies and regulations have a major impact on your job. In fact, they might even be the reason you have one in the first place! Top energy managers keep up with drivers energy efficiency laws and regulations where they live. Are you up to date? If you need a quick refresher, this is the essential guide for you!

Here’s a sneak peek of what’s inside:

  • More than 20 country profiles giving you a quick overview of energy efficiency legislation
  • Learn about consequences of non-compliance and regulatory incentives to stay ahead of the game
  • Infographics explaining complex regulatory schemes like the EU Energy Efficiency Directive

The guide is available for free download here

ISO 50001: The Complete Guide for the Energy Professional

Napisal/a admin | . | Knjige, Uporabno Ni komentarjev

The ISO 50001 standard is a methodology to get your Energy Management System certified. It helps you to have established proccesses aligned with your company’s goals that guarantee a complete energy savings cycle. But starting the implementation of an ISO 50001 can mean a series of headaches for the energy manager. It’s one of the most important projects in energy efficiency, and you need to be ready for that. To answer your questions and help you implement ISO 50001 without trouble it was created The Complete Guide for The Energy Professional. Here’s what you get with this guide:

  • A complete review of the ISO 50001 concept:  what it is, what you will need to get it started, the certification process, the time and money needed to finish the project, etc. 
  • Tips and best practices from professionals that are already ISO 50001 certified
  • A practical example of the process, explained step-by-step
  • Exclusive access to technology tools that can help you get ISO 50001 faster
  • A list of resources for learning and reading more about ISO 50001

You can find it in attach

Report »2016 assessment of the progress made by Member States in 2014 towards the national energy efficiency targets for 2020 and towards the implementation of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU as required by Article 24 (3) of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU«

Napisal/a admin | . | Knjige, Uporabno

Increasing energy efficiency is key for addressing future challenges of the European Union. Lowering the demand for energy and ‘putting energy efficiency first’ is therefore one of the five main objectives of the Energy Union. In 2015, Member States confirmed the imperative need to reach the 20% energy efficiency target for 20201. Energy efficiency policies bring cost savings for consumers, in addition to benefits with respect to the reduction of greenhouse gas emissions, security of supply, competitiveness, sustainability of the European economy and job creation. In November 2016, the Commission therefore proposed to strengthen this crucial policy area beyond 2020 by aiming for a 30% EU binding energy efficiency target for 20302.

This 2016 report provides an assessment of the progress made up to 2014 towards reaching the 20% energy efficiency target for 2020 and implementing the Energy Efficiency Directive (EED). It includes several recommendations for Member States3. Based mainly on Member States’ 2016 Annual Reports and the latest 2014 data from Eurostat, it builds on the Energy Efficiency Progress Report 20154.7. More information in attached document

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
t: + 386 (0) 41 716 845

GBC Slovenia je član:

Translate »