Predstavljeni razpisi MZI za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo

Napisal/a irena | . | Iz Slovenije, Novice

19. februarja je Ministrstvo za infrastrukturo na Brdu pri Kranju izvedlo predstavitev javnih razpisov, financiranih s strani kohezijskega sklada v sklopu 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«. Operacije bodo sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020.

Na dogodku so predstavili ključne elemente načrtovanih javnih razpisov s področja investicijskih spodbud za gradnjo manjših naprav za proizvodnjo električne energije, sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije in sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj za električna vozila.

Iztekel se je projekt Obzorje 2020 BUILD UPON

Napisal/a irena | . | Iz Slovenije, Iz tujine, Novice

S koncem februarja se je iztekel projekt BUILD UPON, v katerem je Slovensko združenje za trajnostno gradnjo dve leti skupaj s še dvanajstimi evropskimi GBC-ji priravljalo izhodišča za 2. različico nacionalnih strategij prenove stavb. V Sloveniji se je zvrstilo

6 poslovnih delavnic, na katerih so udeleženci (več kot 170 jih je bilo) ugotavljali ovire trajnostni gradnji ter predlagali rešitve zanje. Končni rezultati poslovnih delavnic so sedaj strnjeni v obliki končnega poročila projekta BUILD UPON. V njem zajeta priporočila so že bila posredovana organizaciji, ki za vlado pripravlja 2. različico slovenske nacionalne strategije prenove stavb, priporočila v strnjeni obliki pa pod naslovom „10 priporočil projekta BUILD UPON vladi RS“ širimo v slovenskih medijih.

Izšel dolgo pričakovani priročnik »Smernica za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine«

Napisal/a irena | . | Iz Slovenije, Iz združenja, Novice

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za kulturo sta izdali Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, katerih namen je zagotoviti, načrtovalcem tehnično podporo v procesu načrtovanja energetske prenove ter omogočiti lastnikom stavb kulturne dediščine enakopravnejšo obravnavo pri pridobivanju finančnih virov za prenovo.

Smernice so namenjene tudi strokovnim službam, za pomoč pri svetovanju lastnikom stavb, da bodo vnaprej seznanjeni z omejitvami pri izvedbi ukrepov energetske sanacije in jih bodo lahko ustrezneje načrtovali.
Smernice so nastale v interdisciplinarni skupini strokovnjakov z Urbanističnega inštituta, Gradbenega inštituta ZRMK in ob tesnem sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Dostopne so v elektronski obliki na naslednji povezavi ter tudi pripete v priponki.

Peti poslovni dogodek BUILD UPON V Škocjanskem zatoku povezal zaščitnike kulturne dediščine

Napisal/a irena | . | Build upon, Iz Slovenije, Iz združenja, Novice, Projekti

Na predzadnjem, petem poslovnem dogodku BUILD UPON, ki je bil 17. novembra v prijetnih, v naravni les odetih prostorih informacijskega centra naravnega rezervata Škocjanski zatok, se je zbralo lepo število slovenskih strokovnjakov, ki se tako ali drugače angažirajo na področju ohranjanja slovenske kulturne in arhitekturne dediščine, ki je v skladu z „evropskimi“ zahtevami energijske učinkovitosti prisiljena, da se le-tem prilagodi, da ne rečemo podredi. Težav, ki se ob tem pojavljajo, je veliko, najbolj izpostavljene pa so ohranjanje neokrnjenega videza stavb, pa tudi njihovih zgodovinskih in drugih, iz prejšnjih obdobij izhajajočih kvalitet, kot so gradnja z naravnimi, človeku prijaznimi materiali, ipd.

Skoraj petdeset zbranih udeležencev je z veseljem prisluhnilo zanimivim predavanjem. V prvem je mag. Miha Tomšič predstavil Smernice za energetsko prenovo stavbne dediščine, ki so jih v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo naredili sodelavci Gradbenega inštituta ZRMK. Le-te bi naj bile izdane ter ponujene strokovni javnosti še pred novim letom. V nadaljevanju je praktične izkušnje, tehnične rešitve ter dosežke pri zmanjšanju rabe primarne energije v Bistri Hiši v Martjancih predstavil Stojan Habjanič iz podjetja Biogradnja, s.p., sledila pa mu je Neža Močnik iz VELUX Slovenija, ki je izpostavila priložnosti pri racionalizaciji izrabe naših obstoječih stavb z adaptiranjem podstrešnih površin. V sklepnem predavanju je nastopil gost iz Hrvaške, direktor Energetske agencije iz severozahodne Hrvaške dr. Julije Domac, ki je opisal uspešen primer celovite energijske prenove zgodovinsko zaščitenega dvorca Bračak na Hrvaškem.

Udeleženci poslovnega dogodka so vse podane primere dobrih praks pospremili z viharjenjem lastnih zamisli o ovirah ter priložnostih prenove stavb visoke historične ter arhitekturne vrednosti, ki jih bo Slovensko združenje za trajnostno gradnjo kot organizator dogodka ter izvajalec projekta BUILD UPON zapisalo ter v strnjeni obliki predložilo vladi RS kot priporočila za 2. različico slovenske nacionalne strategije prenove stavb. 

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: