Upravni odbor združenja

Napisal/a admin | . | Iz Slovenije, Iz združenja, Novice Ni komentarjev

V letu 2017 je bil izvoljen nov upravni odbor Slovenskega združenjenja za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia v sestavi:

Predsednik:
mag. Iztok Kamenski, Vodja JUB Akademije, JUB, d.o.o.

Člani:

dr. Sabina Jordan, Vodja Laboratorija za toplotno zaščito in akustiko, Zavod za gradbeništvo Slovenije

dr. Igor Gavrić, Vodja projektov, CBD, gradbeno in poslovno projektiranje, d. o. o.

mag. Miha Tomšič, Pomočnik vodje Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.

mag. Primož Praper, Direktor, EUTRIP, svetovanje, raziskovanje, komuniciranje, d. o. o.

Lenka Kavčič, Direktorica, aFRONT zavod za prostorsko inovativnost

Borut Kocjan, Direktor, SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI, d. o. o.

Iva Verbnik, Direktorica, SOLIS-TR, d. o. o.

Regionalno srečanje Združenja za trajnostno gradnjo (GBC) v Budimpešti

Napisal/a admin | . | Iz Slovenije, Iz tujine, Iz združenja, Novice Ni komentarjev

22. in 23. novembra 2017 v Budimpešti poteka regionalno srečanje Združenja za trajnostno gradnjo. Srečanja se udeležuje tudi predsednik GBC Slovenija mag. Iztok Kamenski.
Prvi dan srečanja je namenjen razpravam, drugi dan srečanja bo potekal v obliki Team Bulding-a. Teme srečanj po dnevih in več o srečanju lahko najdete na spodnji povezavi.
http://www.worldgbc.org/calendar/europe-regional-network-meeting-budapest

Predstavljeni razpisi MZI za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo

Napisal/a irena | . | Iz Slovenije, Novice

19. februarja je Ministrstvo za infrastrukturo na Brdu pri Kranju izvedlo predstavitev javnih razpisov, financiranih s strani kohezijskega sklada v sklopu 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«. Operacije bodo sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020.

Na dogodku so predstavili ključne elemente načrtovanih javnih razpisov s področja investicijskih spodbud za gradnjo manjših naprav za proizvodnjo električne energije, sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije in sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj za električna vozila.

Iztekel se je projekt Obzorje 2020 BUILD UPON

Napisal/a irena | . | Iz Slovenije, Iz tujine, Novice

S koncem februarja se je iztekel projekt BUILD UPON, v katerem je Slovensko združenje za trajnostno gradnjo dve leti skupaj s še dvanajstimi evropskimi GBC-ji priravljalo izhodišča za 2. različico nacionalnih strategij prenove stavb. V Sloveniji se je zvrstilo

6 poslovnih delavnic, na katerih so udeleženci (več kot 170 jih je bilo) ugotavljali ovire trajnostni gradnji ter predlagali rešitve zanje. Končni rezultati poslovnih delavnic so sedaj strnjeni v obliki končnega poročila projekta BUILD UPON. V njem zajeta priporočila so že bila posredovana organizaciji, ki za vlado pripravlja 2. različico slovenske nacionalne strategije prenove stavb, priporočila v strnjeni obliki pa pod naslovom „10 priporočil projekta BUILD UPON vladi RS“ širimo v slovenskih medijih.

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član:

Translate »