Agenti sprememb – prvi izobraženi v okviru izobraževanj za GB Pro

Napisal/a irena | . | Akademija trajnostne gradnje, Dogodki in izobraževanja

V četrtek, 26. februarja je zaključila izobraževanje prva skupina tečajnikov, ki bo pridobljena znanja trajnostne gradnje lahko nadalje izpopolnjevala na izobraževanjih, ki jih GBC Slovenia izvaja v sodelovanju s Skupno izobraževalno platformo Evropske regionalne mreže WorldGBC ter s katerimi bodo lahko le-ti kot prvi pridobili naziv Green Building Professional. Pod vodstvom izkušenega strokovnjaka za vodenje projektov trajnostne gradnje g. Josepha Marfija so se seznanili s prednostmi, pridobitvami ter postopkom vodenja projektov na sodoben, trajnostnen način, ki področjem varovanja okolja ter uvajanja varčevanj s primarno energijo ter viri, doda še naslednji pomemben varčevalni mehanizem – izboljšanje učinkovitosti izvedbe projektov, seveda s ciljem znižanja cene le-teh.

Prihranki, ki jih lahko pravilno izobražen in usposobljen vodja projekta tako prinese naročniku, so prav gotovo zelo pomemben moment pri odločitvi o izvajalcu. In zakaj smo novousposbljene vodje projektov trajnostne gradnje v naslovu poimenovali „agenti sprememb“?

Ker je bil to naslov članka, v katerem je pred več kot dvema letoma slovenski strokovnjak Miloš Todorovič, ki se je več let trudil, da prepriča domače projektante, da je BIM področje, ki se ga nujno morajo oprijeti, omenjene možnosti prvič pri nas opisal. Le dve leti je trajalo, da so se spremembe, ki so jih raziskovali na Stanfordski univerzi, dodobra prijele v praksi – v ZDA si z njimi namreč ne pomaga le nekaj podjetij, ampak preprosto kar vsa, saj preživetje na trgu s zastarelim pristopom, ki zahteva mnogo ročnega dela ter kjer vsaka sprememba ali popravek sproži plaz težav, ni več mogoče.

Upam in računamo s tem, da bodo prvi slovenski strokovnjaki, ki so se pravkar seznanili z uporabnostjo in prednostmi BIM-tehnologije v vsakodnevni načrtovalski in gradbiščni praksi, na slovenskem trgu postali „agenti sprememb“.

Za vse, ki bi jih morda zanimalo več podrobnosti o „agentih sprememb“, pa pripenjamo članek, ki o tem govori.

Vodenje projektov trajnostne gradnje (Managing Green Building Projects)

Napisal/a irena | . | Akademija trajnostne gradnje, Dogodki in izobraževanja

Izobraževanja GBPro Evropske regionalne mreže WorldGBC

Kdaj: četrtek, 26. februarja 2015

Kje: Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana

Celodnevno izobraževanje bo v prvi vrsti usmerjeno v prikaz dobrih praks za učinkovito vodenje projektov trajnostne gradnje. Njegove vsebine so bile razvite znotraj delovne skupine za izobraževanje Evropske regionalne mreže Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo (WorldGBC) ter prilagojene lokalnim (evropskim) razmeram ter najsodobnejšim tehnikam. Izobraževanje je usmerjeno v izrazito praktična znanja ter v prikaz primerov iz aktualne prakse, ustrezajoče evropskim smernicam trajnostne gradnje ter globalni trajnostni gradbeni industriji. V celoti bo potekal v angleškem jeziku.

Izobraževalni tečaj je prvi iz niza tečajev za pridobitev naziva Green Building Professional (GBPro), s katerimi začenjamo v letu 2015 v okviru Akademije trajnostne gradnje Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo. Nadaljuj z branjem

Skupna izobraževalna platforma Evropske regionalne mreže WorldGBC

Napisal/a irena | . | Akademija trajnostne gradnje, Dogodki in izobraževanja

Skupna izobraževalna platforma vsebuje nabor orodij in virov, ki so bili ustvarjeni v okviru mreže, da okrepijo izobraževalne programe GBC-jev ter prispevajo k (harmonizaciji) uravnoteženju ravni znanja o trajnostni gradnji po vsej Evropi. Poleg ostalih materialov so tukaj zbrani učni materiali za trajnostne vsebine, ki so sad skupnega razvoja Mreže ter ki si jih lahko vsako združenje prilagodi svojim lokalnim potrebam in željam.

Obseg zbranih učnih vsebin je obširen, saj so GBC-ji – združenja za trajnostno gradnjo – v letu 2013 izobrazili kar 6.000 strokovnjakov s področja gradenj.

Kdo lahko uporablja skupne učne vsebine?

Skupno izobraževalno platformo lahko uporabljajo vsa Združenja za trajnostno gradnjo – GBC-ji, ki so uradni člani WorldGBC.

Kaj v njih najdemo?

Kot dodatek virom, ki pomagajo GBC-jem pri izgradnji njihovih lastnih izobraževalnih platform, so trenutno na voljo učni materiali za naslednje tematike s področja trajnostne gradnje:

 • Stavbni ovoji trajnostnih stavb
 • Gradnja in upravljanje trajnostnejših delovnih prostorov
 • Gradnja in upravljanje trajnostnejših šol
 • Finančne smernice za trajnostne stavbe
 • Predpisi in zakoni s področja trajnostne gradnje
 • Vodenje projektov trajnostne gradnje
 • Materiali in proizvodi za trajnostno gradnjo
 • Prostovoljne sheme za certificiranje trajnostnih stavb

Razvijajo pa se še naslednji učni materiali:

 • Trajnostne stavbe za zdravstvo
 • Trajnostnost v oskrbni mreži
 • Trajnostno upravljanje z nepremičninami
 • Trajnostno urbanistično načrtovanje

Udeleženci izobraževalnih tečajev opravijo izpit znanja opravljenih vsebin. Za pridobitev naziva Strokovnjak trajnostne gradnje (Green Building Professional) je treba obiskovati ter uspešno zaključiti 10 izobraževalnih tečajev.

O Akademiji trajnostne gradnje

Napisal/a irena | . | Akademija trajnostne gradnje, Dogodki in izobraževanja

V Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo smo se z letom 2015 odločili, da podpremo mednarodno akreditirane izobraževalne programe Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo (WorldGBC) oz. znotraj le-tega Evropske regionalne mreže WorldGBC, ki zagotavljajo višjo raven gotovosti glede usposobljenosti in poglobljenega razumevanja profesionalnega dela v gradbeni in ostalih nanjo navezanih industrijskih vejah.

Izobraževalne tečaje je pod nazivom Green Bulding Professional (GBPro) razvila delovna skupina za izobraževanje Evropske regionalne mreže WorldGBC. Skupna izobraževalna platforma trenutno zajema 8 potrjenih izobraževalnih tečajev, ki jih že dopolnjujemo z novimi. Tečaji podajajo temeljna, za Evropski prostor relevantna načela trajnostne gradnje. Zajemajo tako teoretične osnove kot praktične primere strokovnjakov, ki delujejo na domačih, kot tudi na mednarodnem tržišču.

Po opravljenih 10 izobraževanjih (tečajih) udeleženci pridobijo naziv naziv Profesionalec trajnostne gradnje (GBPro) ter potrdilo o tem, izdano s strani Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo WorldGBC.

Več informacij o izobraževalnih tečajih skupne izobraževalne platforme Evropske regionalne mreže WorldGBC najdete na povezavi.

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član:

Translate »