MOP pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), s katerim bodo določene dolgoročne usmeritve, cilji in naloge za varstvo okolja. MOP je v prvem koraku že objavil Osnutek Načrta priprave NPVO 2030, na katerega lahko posredujete pripombe in predloge do petka, 28. aprila 2017. 

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
t: + 386 (0) 41 716 845

GBC Slovenia je član:

Translate »