•  

 • Zamislite si grajeno okolje, ki prav vsem omogoča kakovost bivanja!
 • Gradimo obnovljivo!
 • Gradimo za kakovost bivanja!
 • Gradimo trajnostno!

Drugi poslovni dogodek BUILD UPON: Stavbe – energijsko učinkovite, a obenem svetle, varne in zdrave

Napisal/a irena | . | Build upon, Dogodki, Dogodki in izobraževanja, Iz Slovenije, Iz združenja, Novice, Projekti

V četrtek, 19. maja 2016 bo v Pivoli pri Mariboru na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v predavalnici Milana Erjavca drugi poslovni dogodek iz niza šestih, ki se bodo v okviru projekta BUILD UPON v letu 2016 odvili na različnih lokacijah po slovenskih regijah. Prvih pet jih bo pokrivalo lokalna področja, medtem ko bo zadnji, ki bo v Ljubljani, na nacionalni ravni. Skupen naslov ter istočasno osrednja tematika vseh je ”Soustvarjanje slovenske nacionalne strategije prenove”. Spremljevalna strokovna tema drugega dogodka bodo stavbe ter njihova energijska učinkovitost, s poudarkom na svetlobi, bivalnem ugodju in zdravju.

Kot tematski strokovnjaki bodo na delavnici sodelovali doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl – Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., ki bo predstavila obstoječo strategijo, Neža Močnik – VELUX Slovenija d.o.o., ki bo spregovorila o bivalnem ugodju z vidika naravne osvetlitve, Stojan Habjanič, predsednik Zruženja za trajnostno gradnjo Slovenije, ki bo predstavil razširjene kirterije trajnostne gradnje, ki bodo z letom 2017 uveljavljeni v regulativah trajnostne gradnje ter dr. Thomas Belazzi – bauXund gmbh, ki bo predaval o zdravem bivalnem okolju v notrajnosti stavb in kakovosti zraka.

Program dogodka si lahko ogledate tukaj.

Dogodek je financiran iz mednarodnega projekta BUILD UPON v sklopu evropskih razpisov sheme OBZORJE 2020, zato je udeležba brezplačna.

Več informacij o dogodku najdete na spletnih straneh projekta BUILD UPON ter na spletni strani SUSTAINBUILD.

Prijave sprejemamo še najkasneje do torka, 17. maja na e-naslov buildupon@gbc-slovenia.si.
Udeležba na dogodku je številčno omejena, nanj pa vabimo vse, ki jih omenjene tematike zanimajo.

Uspešno izveden prvi poslovni dogodek projekta BUILD UPON

Napisal/a irena | . | Build upon, Novice, Projekti Ni komentarjev

Prvi poslovni dogodek v Bohinjski Bistrici je izpolnil vsa pričakovanja tako udeležencev kot organizatorjev: zanimiva predavanja, predvsem pa intenzivno dogajanje med njimi, usmerjeno v povezovanje udeležencev, izmenjavo mnenj ter v zbiranje dodatnih izhodišč za naslednjo različico strategije prenove stavb. Le-ta pravkar beleži pomemben mejnik, saj je od 30. aprila dalje manj kot leto dni do datuma, ko bodo države članice morale oddati prenovljeno različico strategije, tako da je trenutek za razmislek o tem, kaj si želimo imeti v njej zapisano, resnično pravi.

Posnetki dogajanj na prvem poslovnem dogodku so že objavljeni na e-izobraževalnem portalu SustainBuild, kjer so naložene tudi bolj podrobne različice predavanj predavateljev na prvem dogodku. Omenjena predavanja so prva tri iz niza skoraj 20-tih predavanj, s katerimi želimo predstaviti osnove trajnostne gradnje  ter jih ponuditi brezplačno v uporabo najširšemu krogu uporabnikov, od uradnikov v ministrstvih ter občinah, ki se ukvarjajo z investicijami in gradnjo, do inženirjev, ki želijo zapolniti eventualne vrzeli v svojih  znanjih, upravnikov stavb ali njihovih vzdrževalcev, nepremičninskih agentov, bančnih in zavarovalniških uslužbencev, .. pa vse do končnih uporabnikov, ki si želijo svoje bivališče preurediti v energijsko učinkovito, predvsem pa zdravo in prijetno za bivanje.  Trenutno so v mapi naložena prva tri predavanja in sicer:

 • doc. dr, Marjana Šijanec Zavrl: Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Predstavitev trenutno veljavne 1. različice strategije prenove, ki je stopila v veljavo oktobra lani)
 • Friderik Knez: Gradbeni materiali, Pogled v prihodnost (Osnovna znanja o zahtevah na področju gradbenih materialov v luči zahtev prihodnosti ter z razlago pojmov, kot so LCA, EPD in podobni)
 • dr. Bruno Dujič: Prenova, priložnost tudi za les – projektiranje lesenih konstrukcij (Slovenija je med najbolj gozdnatimi državami, posebej glede na število prebivalcev je količina lesa, ki ga posedujemo, zalo visoka. Predavanje govori o tem, kako lahko ta material izkoriščamo tako, da nam bo prinašal tudi pomembne gospodarske koristi)
Vsa predavanja so zastavljena strukturirano, to pomeni, da omogočajo ogled v enem kosu ali pa le po posameznih poglavjih, tako da si lahko po želji ogledamo le del predavanj, ki nas trenutno zanima ali katerega vsebino potrebujemo. Posebno dodano vrednost daje portalu možnost  komuniciranja in komentiranja, s katero želimo sodelovanje udeležencev poslovnih dogodkov nadaljevati ter nadgrajevati tudi v obdobju med poslovnimi dogodki.
Naslednji poslovni dogodek v okviru projekta BUILD UPON bo 19. maja v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli pri Mariboru, njegova podtema pa bo ”Stavbe: energijsko učinkovite, a obenem svetle, varne in zdrave”.

 

Klepet z ustvarjalci Eko srebrne hiše, prve slovenske večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe

Napisal/a irena | . | Dogodki, Dogodki in izobraževanja, Ogledi dobrih praks

bo v Ljubljani, v Austria Trend hotelu, Dunajska c. 154, v četrtek, 21.4.201,  s pričetkom ob 10.00. Tu se bo odvijala zaključna konferenca EU projekta EE-HIGHRISE ter okrogla miza in srečanje z mediji.

Popoldanski klepet pa bo isti dan, ob 13.00, na ploščadi pred Eko srebrno hišo, Dunajska 144. 

Udeležba na dogodku je brezplačna, prosimo za prijavo na: biro@akropola.si

Vabljeni!

Vladimir Gumilar, SGG, partner pri projektu EE-HIGHRISE

http://www.ee-highrise.eu/

S prvim poslovnim dogodkom v Bohinjski Bistrici se začenja proces prenovitvene revolucije

Napisal/a irena | . | Build upon, Novice, Projekti Ni komentarjev

V četrtek, 14. aprila 2016 bo v Bohinjski Bistrici v Bohinj Park Eko Hotelu prvi poslovni dogodek iz niza šestih, ki se bodo v okviru projekta BUILD UPON v letu 2016 odvili na različnih lokacijah širom Slovenije. Skupen naslov ter istočasno osrednja tematika vseh je „Soustvarjanje slovenske nacionalne strategija prenove“, sicer pa se bo vsak odvijal v drugi slovenski regiji. Prvih pet jih bo pokrivalo lokalna področja, medtem ko bo zadnji, ki bo v Ljubljani, na nacionalni ravni.

Na prvem dogodku bodo kot podteme v ospredju trajnostni gradbeni materiali ter posebej izpostavljen les, ki je zaradi svoje naravne razširjenosti na našem teritoriju za slovenski razvoj posebno pomemben. Kot tematski strokovnjaki bodo na delavnici sodelovali doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., ki bo predstavila obstoječo strategijo, Friderik Knez, ZAG, ki bo spregovoril o trajnostnih gradbenih materialih v luči prihodnosti ter dr. Bruno Dujič, CBD, d.o.o., ki se bo posvetil tematiki lesa. Predstavnik Eko sklada bo predstavil tudi najnovejše javne razpise ter smernice za prihodnost, sicer pa bo posebno veliko pozornosti posvečene spodbuditvi sodelovalnih procesov med udeleženci srečanja in širše. Podrobnosti si preberite v programu dogodka.

Dogodek je financiran iz mednarodnega projekta BUILD UPON v sklopu evropskih razpisov sheme OBZORJE 2020, zato je udeležba brezplačna. Prijave sprejemamo še najkasneje do torka, 12. aprila na e-naslov buildupon@gbc-slovenia.si. Udeležba na dogodku je številčno omejena, nanjo pa vabimo vse, ki jih omenjene tematike zanimajo. 

Dodatne informacije najdete tudi na spletni strani projekta BUILD UPON

Predstavniki GBC Slovenija v okviru projekta BUILD UPON obiskali najpomembnejše soustvarjalce prenove

Napisal/a irena | . | Build upon, Novice, Projekti Ni komentarjev

Izpusti CO2 od obstoječih stavb znašajo v EU 36 odstotkov vseh izpustov CO2.

Ta izziv želimo s podporo vladam, industriji in civilni družbi preseči v projektu BUILD UPON, in to tako, da jim pomagamo pri vzpostavitvi “nacionalnih strategij prenove stavb” – dolgoročnih načrtov o tem, kako prenoviti domove in komercialne stavbe v svojih državah na visoko raven energijske učinkovitosti. Prva različica nacionalne strategije prenove stavb je bila v Sloveniji narejena ter s strani parlamenta potrjena 26. oktobra 2016, rok za naslednjo, drugo različico pa je glede na zakonodajo EU 30. april 2017.

2,25 milijona evrov vreden evropski projekt, financiran s sredstvi raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, izvajajo GBC-ji iz 13-tih držav – Bolgarije, Češke, Hrvaške, Finske, Irske, Italije, Latvije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske in Turčije ob podpori Evropske regionalne zveze World GBC.

V njem bo s ciljem, kako rešiti to vprašanje, sodeloval pester nabor organizacij, od vlad na osrednji ravni do lokalnih vlad, gradbenih podjetij, proizvajalcev gradbenih materialov, ponudnikov energije, bank in drugih finančnih institucij pa vse do nevladnih organizacij.

Skupni namen vseh je dogovoriti izhodišča za trdne nacionalne strategije z jasno postavljenimi cilji za prihranke energije, usklajenimi ozaveščevalnimi pobudami med prebivalstvom, izobraževalnimi programi za usposobitev gradbenih strokovnjakov za izvajanje visoko kakovostnih prenov, finančnimi mehanizmi kot so npr. zelene hipoteke ali posojila ter zakonodajnimi obvezami, kot so bolj zavezujoči certifikati za energijsko učinkovitost.

Pri postavljanju izhodišč za 2. različico strategije se bomo oprli na dva vira podatkov – prvi so iz lokalnega okolja prepoznane ovire trajnostni gradnji, drugi pa nabor pobud za spodbujenje energijsko učinkovite prenove stavb, ki se izgrajuje v okviru spletne enciklopedije prenove RenoWiki na spletni strani projekta BUILD UPON.

Da bi zbrali nabor ovir trajnostni gradnji smo predstavniki Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo v letu 2016 obiskali tako rekoč vse najpomembnejše soustvarjalce prenove. Opravili smo kar 26 sestankov, na spodnjem seznamu pa predstavljamo zapisnike teh obiskov.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član: